Pengumuman/Aktiviti Terkini

PENGUMUMAN

Pihak Koperasi mempelawa kepada syarikat atau koperasi atau pertubuhan atau orang perseorangan yang berminat untuk menyertai tawaran sebutharga pembelian jentera terpakai / kenderaan terpakai milik Koperasi:

JENTERA PERTANIAN TERPAKAI :

 1. Jenis Badan :  Excavator   No. Sebutharga : JP 03/2017
 2. Jenis Badan : Mesin Tanam Padi   No. Sebutharga : JP 04/2017
 3. Jenis Badan : Traktor   No. Sebutharga : JP 05/2017
 4. Jenis Badan : Traktor   No. Sebutharga : JP 06/2017
 5. Jenis Badan : Traktor   No. Sebutharga : JP 07/2017

Klik di sini untuk muat turun iklan tender jentera pertanian terpakai

KENDERAAN TERPAKAI :

 1. Isuzu Trooper (1998)   No. Sebutharga : KP 01/2017
 2. Toyota Hilux (1993)   No. Sebutharga : KP 02/2017

Klik di sini untuk muat turun iklan tender kenderaan terpakai

Syarat-syarat penawaran :

 1. Syarikat atau koperasi atau pertubuhan berdaftar di Malaysia.
 2. Orang perseorangan warganegara Malaysia.
 3. Urusan dan segala bayaran pertukaran hakmilik atas tanggungan penawar.
 4. Penawar dibenarkan memeriksa kenderaan berkenaan bersama pegawai Koperasi dalam waktu pejabat yang ditempatkan di kawasan Bengkel Kejenteraan Koperasi.
 5. Wang cagaran Sebutharga (RM 2,000.00 Ringgit Malaysia : Dua Ribu Sahaja) menjadi antara bayaran tawaran jika berjaya dan akan dikembalikan sekiranya tidak berjaya.
 6. Harga tawaran adalah tertakluk kepada syarat “apa yang ada” pada jentera yang disebutharga.
 7. Borang tawaran hendaklah dikemukakan dalam sampul surat berlastri/tertutup/berseal.

Pihak yang berminat boleh mendapatkan borang tawaran sebutharga di pejabat Koperasi di alamat di bawah pada waktu pejabat dan hendaklah dihantar sebelum tarikh tutup.

TARIKH TUTUP TAWARAN : 31 JANUARI 2017 (Jam 12.00 tengahari)