Profil

Sejarah Awal Koperasi

  • Dengan pengalaman FELCRA Berhad menubuhkan Koperasi Peserta FELCRA Berhad (KPFB) dan penyertaan FELCRA Seberang Perak 1, 2 & 16 dalam KPFB pada tahun 1984.
  • Cadangan penubuhan bermula pada Jun 1985 & Mesyuarat Penaja diadakan pada 25 September 1985.
  • Didaftarkan secara rasminya pada 4 Januari 1986 dengan No. Pendaftaran 5884/1/201/Pk.
  • Mesyuarat Agung pertama diadakan pada 14 Disember 1986.

 

Objektif Utama

Menyatu dan menggabungkan elemen-elemen sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh peserta-peserta FELCRA untuk mencapai matlamat pembangunan secara global dari segi fizikal dan spiritual.

 

Motto

Cekap, Berkualiti dan Menguntungkan

 

Falsafah

Lembaga & Staf yang Amanah, Mesra, Bersih, Cekap, Berkualiti, Komited serta Yakin & Jati Diri Membentuk Organisasi yang Berwawasan, Cemerlang & Menguntungkan

 

Slogan

Bersama membangunkan Koperasi Yang Cemerlang, Gemilang & Terbilang