Jawatankuasa Audit Dalaman

Jawatankuasa Audit Dalaman mempunyai kuasa untuk memeriksa segala rekod perakaunan dan rekod lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Koperasi dan subsidiarinya, jika ada, bagi memastikan hal-ehwal Koperasi dijalankan mengikut matlamat penubuhan, Undang-undang Kecil serta keputusan mesyuarat agung.

 

Jawatankuasa Audit Dalaman Sesi 2016/2017