Jawatankuasa Kerja Ahli Lembaga Koperasi

Bagi www.newportclinic.co.uk lagi aktiviti & urusan Koperasi, sebanyak 11 Jawatankuasa Kerja telah dibahagikan mengikut tugas masing-masing seperti berikut :
 • AJK Pentadbiran, Pengurusan, Sumber Manusia dan Perolehan
 • AJK Audit IT, Asset & Keselamatan
 • AJK Kewangan, Cukai, Simpanan Anggota dan Pelaburan
 • AJK Displin, Kaunseling dan Keselamatan
 • AJK Kontrak Perkhidmatan & Teknikal
 • AJK Jentera, Kontrak Sawit Ladang Koperasi
 • AJK Jentera, Kontrak Persawahan dan Pemasaran Padi
 • AJK Niaga, Pemborongan dan Pemasaran IKS
 • AJK Pembangunan Tanah & Pelaburan Non Kewangan
 • AJK Kredit, Sewaan & Skim Pembiayaan Ekonomi Anggota
 • AJK Kerohanian, Pembangunan Komuniti dan Generasi Ke 2