Nilai & Prestasi Urusniaga 2011-2015

 • Nilai urusniaga bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011 – 2015 :
 • 2011 – RM 29,256,963.00
 • 2012 – RM 32,683,752.00
 • 2013 – RM 43,222,642.77
 • 2014 – RM 38,341,426.00
 • 2015 – RM 38,557,807.00

 

 • Prestasi¬†urusniaga bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2011 – 2015 :
 • 2011 – RM 3,191,182.00
 • 2012 – RM 3,131,461.00
 • 2013 – RM 4,678,188.96
 • 2014 – RM 4,138,244.13
 • 2015 – RM 3,361,720.34