Borang Keanggotaan KOPERASI

1.    Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada :-

  • Peserta-peserta Rancangan FELCRA Berhad Seberang Perak, Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan yang mana mereka didaftarkan dalam daftar pegangan tanah atau rancangan; dan
  • Anak kepada anggota Koperasi yang menjadi Peserta – peserta Rancangan FELCRA Berhad Seberang Perak, Kampung Gajah, Perak Darul Ridzuan. Taraf keanggotaan kategori anak anggota tidak boleh diwarisi isteri dan anak-anak.

 

2.    Seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi ini mestilah :-

  • warganegara Malaysia;
  • telah mencapai umur lapan belas tahun;
  • bermastautin atau mempunyai hartanah atau bekerja dalam kawasan operasi Koperasi ini;dan
  • bukan seorang yang bangkrap (muflis).
  • Membuat permohonan dengan borang yang disediakan oleh Koperasi beserta denga bayaran Fee pendaftaran sebanyak RM10.00 ( RM : Sepuluh Ringgit Sahaja ). Bayaran fee ini hanya dikenakan sekali sahaja dan menjadi hak milik Koperasi sekiranya permohonan diluluskan oleh Anggota Lembaga Koperasi.
  • Untuk melayakkan mendapat kemudahan yang disediakan oleh Koperasi (termasuk dividen Koperasi), anggota hendaklah melanggan saham pada kadar minima sebanyak RM 300.00 / orang ( RM : Tiga Ratus Sahaja ). Bayaran langganan ini boleh dibuat secara ansuran pertama pada kadar minima sebanyak RM 100.00 ( Ringgit Malaysia : Satu Ratus sahaja ).
  • Semua pemohonan tertakluk kepada peruntukan Undang-Undang Kecil Koperasi ini. Peraturan-peraturan dan Akta Koperasi Malaysia 1993.

 

Klik di sini untuk muat turun Borang Permohonan Menjadi Anggota KPR
Klik di sini untuk muat turun Borang Penama Anggota KPR
Klik di sini untuk muat turun Borang Pertukaran Pewaris Anggota KPR
Klik di sini untuk muat turun Borang Permohonan Berhenti Menjadi Anggota KPR