Borang Permohonan Langganan Kredit Coop Mart

  • Permohonan ini adalah khas untuk Anggota Koperasi Peserta Felcra Seberang Perak Bhd sahaja.
  • Langganan yang diperlukan adalah barangan runcit keperluan harian.
  • Jumlah langganan setiap bulan adalah maksima RM 200.00 sahaja.
  • Kekerapan langganan adalah setiap bulan.
  • Langganan boleh dibuat mulai 1hb hingga 25hb setiap bulan. (merujuk jumlah langganan yang dipohon)