Borang Tender/Sebut Harga

TAWARAN SEBUTHARGA JENTUAI NEW HOLLAND 1545 TERPAKAI

Pihak koperasi mempelawa kepada syarikat atau koperasi atau penubuhan atau orang perseorangan yang berminat untuk menyertai tawaran sebutharga Jentuai model 1545 terpakai milik koperasi sebagaimana keterangan berikut :-

 • Jenis Badan : Mesin Jentuai
 • No Pendaftaran : KBC 678
 • Nama Model : New Holland 1545
 • Keupayaan Enjin : 6728 S.P
 • Bahan Bakar : Diesel
 • Tahun Dibuat : 1998
 • Tarikh Pendaftaran : 12/06/2001
 • No Enjin : H07C-A17693
 • No Casis : 3204169
 • Rujukan : 01

 

 • Jenis Badan : Mesin Jentuai
 • No Pendaftaran : KBC 676
 • Nama Model : New Holland 1545
 • Keupayaan Enjin : 6728 S.P
 • Bahan Bakar : Diesel
 • Tahun Dibuat : 1998
 • Tarikh Pendaftaran : 12/06/2001
 • No Enjin : H07C-A11193
 • No Casis : 3213224
 • Rujukan : 03

 

 • Jenis Badan : Mesin Jentuai
 • No Pendaftaran : KBD 2162
 • Nama Model : New Holland 1545
 • Keupayaan Enjin : 6485 S.P
 • Bahan Bakar : Diesel
 • Tahun Dibuat : 1998
 • Tarikh Pendaftaran : 28/10/2001
 • No Enjin : H06C-A10570
 • No Casis : 3220202
 • Rujukan : 04

Syarat-syarat penawaran :

 1. Syarikat atau koperasi atau penubuhan berdaftar di Malaysia.
 2. Orang perseorangan warganegara Malaysia.
 3. Urusan dan segala bayaran pertukaran hak milik atas tanggungan penawar.
 4. Penawar dibenarkan memeriksa jentuai berkenaan berkenaan bersama pegawai koperasi dalam waktu pejabat yang ditempatkan di kawasan Bengkel Kejenteraan Koperasi.
 5. Wang cagaran setiap sebut harga yang dikemukakan sebanyak RM 2,000.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ribu Sahaja) dalam bentuk banker cek/bank.
 6. Harga tawaran adalah tertakluk kepada syarat “apa yang ada” pada mesin jentuai yang disebut harga.
 7. Borang tawaran hendaklah dikemukakan dalam sampul surat berlastri/tertutup/berseal.

 

Pihak yang berminat boleh mendapatkan boring tawaran sebutharga di pejabat koperasi di alamat dibawah pada waktu pejabat. Borang tawaran hendaklah dihantar sebelum atau pada 22 Disember 2014 (Isnin) sebelum jam 12.00 tengah hari.

Koperasi Peserta-Peserta Rancangan Felcra Seberang Perak Berhad,

Lot 4217, Coop Business Centre, Jalan Lebuh Paduka,

Felcra Bandar Seberang Perak,

36800 Kampung Gajah, Perak

Tel : 056558101;6558111;6558112