Aktiviti & Perniagaan

Untuk mencapai objektifnya, Koperasi telah menceburi pelbagai aktiviti perniagaan

dan perkhidmatan berteraskan kepada 8 Sektor Keberhasilan UTAMA seperti berikut :

Aktiviti dan perniagaan yang diceburi Koperasi adalah seperti berikut: