Pemasaran & Trading

PEMASARAN
 • Pemasaran padi secara pukal.
 • Pembungkusan dan pengedaran bahan makanan utama.
 • Pengampitan dan pemasaran beras.
 • Membekal bahan kimia racun dan baja secara kontrak kepada agensi-agensi.
 • Pemborongan barangan keperluan pengguna.
 • Menjadi ejen insuran untuk UNI ASIA, Etiqa & Takaful Malaysia.
PRODUK DESA KOPERASI (ProDe-Ko)
 • Pengumpulan pengredan produk IKS.
 • Meningkat pengredan & pembungkusan secara automasi.
TRADING
 • Pasaraya Coopmart
 • Restoran Coopcafe
 • Kedai Coophardware & Input Pertanian
 • Perkhidmatan Stesyen Minyak.
 • Pemborangan Gas Memasak (LPG)