Pemasaran & Trading

PEMASARAN
  • Pemasaran padi secara pukal.
  • Pembungkusan dan pengedaran bahan makanan utama.
  • Pengampitan dan pemasaran beras.
  • Membekal bahan kimia racun dan baja secara kontrak kepada agensi-agensi.
  • Pemborongan barangan keperluan pengguna.
  • Menjadi ejen insuran untuk UNI ASIA, Etiqa & Takaful Malaysia.
PRODUK DESA KOPERASI (ProDe-Ko)
  • Pengumpulan pengredan produk IKS.
  • Meningkat pengredan & pembungkusan secara automasi.
TRADING
  • Pasaraya Coopmart
  • Restoran Coopcafe
  • Kedai Coophardware & Input Pertanian
  • Perkhidmatan Stesyen Minyak.
  • Pemborangan Gas Memasak (LPG)