Pengangkutan & Kejenteraan

  • Pengangkutan buah tandan segar (BTS).
  • Pengangkutan padi dari ladang ke kilang.
  • Perkhidmatan pengangkutan berdasarkan kontrak dan sewaan.
  • Menyediakan perkhidmatan kejenteraan seperti traktor, lori dan excavator.