Pertanian

PERSAWAHAN

Melibatkan kawasan utama iaitu:

1.   Kawasan Felcra Berhad Seberang Perak

 • Tawaran kontrak mengikut tahun daripada Felcra Berhad.
 • Keluasan – 12,056 ekar (4,881.08 hektar).
 • Melaksanakan kerja-kerja membajak sawah, merata tanah, menanam padi, menuai padi, mengangkut padi dan infrastruktur persawahan.

 

  

KELAPA SAWIT

1.    Melaksana & menguruskan kontrak sawit milik Felcra Bhd. dengan keluasan 10 ribu ekar.

2.    Bidang kerja merangkumi :

 • Mengangkut BTS (Mekanisasi).
 • Menjaga kawasan tanaman.
 • Penyelenggaraan Infra.

3.    Tanam semula sawit.

 • Melaksana & menguruskan kontrak tanam semula sawit milik Felcra  Berhad dengan keluasan 4000 ekar.

4.    Jabatan Parit & Saliran (JPS).

 • Melaksanakan kerja-kerja pembersihan saliran & perparitan sekitar IADP Seberang Perak.

  

ESTET SAWIT KOPERASI MELIBATKAN 2 KAWASAN

1.    Ladang Sawit Tapah.

 • Keluasan – 300 ekar.
 • Dibangunkan pada 1998.
 • Dibiayai oleh TMP SKM berjumlah RM955 ribu.

2.    Ladang Sawit Tg. Tualang (Estet Sawit KOPERASI)

 • Keluasan – 50 ekar.
 • Dibangunkan pada 1996.