Pelaburan & Usahasama

PELABURAN SAHAM TAKSIAR HARGA

  •     KPFB.
  •     Bank Kerjasama Rakyat.
  •     Felcra Bekalan & Perkhidmatan Sdn. Bhd.
  •     Kilang Beras Satucita Sdn. Bhd.
PELABURAN SIAR HARGA/BSKL
  •      Melibatkan 10 Kaunter Saham di BSKL
USAHASAMA FELCRA BERHAD/KPR
  •       Felcra Beras Industri Sdn Bhd.